Iris Media
Waterschap Rijn en IJssel Lexima

Cello


Cello is er voor mensen met een beperking. Ruim 2.700 medewerkers en 1000 vrijwilligers begeleiden bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Onder het motto ‘ik zie jou’ vindt mijn zorg en dienstverlening plaats.

Communicatievraag vanuit Cello:
Hoe kunnen we op de aanmeldpagina van onze homepage het aanmeldproces uitleggen en tegelijk Cello een gezicht geven?

Invulling door Iris Media:
Met de uitspraak ‘Ik zie jou’ laat Cello zien dat hun dienstverlening tot persoonlijke, oprechte, proactieve zorg en aandacht leidt. Pas als je iemand echt ziet, kun je er daadwerkelijk voor diegene zijn. In de film ontstaat één doorlopend verhaal door quotes van echte cliënten, hun ouders en Cello-medewerkers tot een geheel te smeden. Ook in beeld vertellen we: ‘Ik zie jou’.

Reactie Anneke de Wit – Communicatie Cello:
De film doet precies wat we voor ogen hadden. Alleen filmmakers die zich echt in onze organisatie verdiepen kunnen zoiets maken.

Contact

Heb je een vraag aan Iris Media, wil je ons bezoeken, ons mailen, ons bellen of iets per post opsturen?


Iris MediaGoosdijk 28146 PH, Dalmsholte 0572 22 75 51